Provincie Antwerpen

Glenn Lyppens

Focus | collectieve ontwerpprincipes
Glenn Lyppens

Glenn Lyppens is architect. Hij heeft een grote interesse in de relatie tussen architectuur en stedenbouw, en meer bepaald hoe die duurzame vormen van collectief wonen kan faciliteren. Niet alleen zijn recent opgeleverde doctoraatsonderzoek gaat over dit thema, ook in zijn werkzaamheden bij POLO Labs tracht hij dagelijks robuuste ontwerpprincipes voor collectieve woningbouw te implementeren binnen private en publieke projectontwikkeling. Hij is als gastdocent verbonden aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland. Ook maakt hij deel uit van de expertengroep die de Vlaams Bouwmeester adviseert. Op sociale media opent Glenn het debat over de complexiteit achter ruimte delen in het woonmilieu.

We hebben nood aan voorbeelden van collectieve woningbouw die laten zien dat compacter bouwen niet alleen kwaliteiten kan bieden voor een individueel gezin of groep bewoners maar ook voor de omgeving waarin het zich nestelt. De Renaat Braemprijs is erg belangrijk omdat die in de eerste plaats als doel heeft om een sensibiliserende tendens aan duurzame realisaties bloot te leggen.