Provincie Antwerpen
Foto: Filip Dujardin

Over de Renaat Braemprijs

Schoon wonen in de provincie Antwerpen

De Renaat Braemprijs is de driejaarlijkse architectuurprijs van de provincie Antwerpen. Via een vakjury, publieksjury en publieksstemming worden kwaliteitsvolle projecten bekroond die inzetten op nieuwe woonvormen.

AR-TUR, platform voor ruimte en architectuur ondersteunt provincie Antwerpen bij de organisatie van de prijs.

Het begrip ‘nieuwe woonvormen’ is een verzamelterm voor alle manieren waarop men anders kan wonen dan volgens het klassieke woonmodel, bijvoorbeeld door het delen van bepaalde (leef)ruimtes of door een ander (kleinschalig) woningtype.

Deze nieuwe woonvormen dragen bij tot een divers woonaanbod, zoals vastgelegd in de beleidsnota Wonen van de provincie Antwerpen, en bieden een antwoord op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, vereenzaming, betaalbaarheid, klimaatverandering en toename van ruimtebeslag.

Wie was Renaat Braem?

Renaat Braem (1910-2001) was een vooraanstaande Belgische architect. Hij was een sociaal geëngageerde denker en volgde zijn opleiding in Antwerpen. Na een stage in het atelier van de wereldberoemde architect Le Corbusier, werd hij hoogleraar en stond hij aan de wieg van enkele architectuurtijdschriften en tentoonstellingen in België.

De provincie Antwerpen koppelt zijn naam aan deze prijs omwille van parallellen die terugkomen in zijn werk en omwille van zijn overtuiging in de sociale rol van architectuur, die vandaag de dag nog steeds relevant is.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Met het debat rond en de uitreiking van de Renaat Braemprijs maakt de provincie Antwerpen werk van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Reglement en jury

De vakjury selecteert maximaal 8 projecten uit de inzendingen. Na een bezoek aan alle genomineerde projecten duiden zowel de vakjury als de publieksjury één laureaat aan. 

In het wedstrijdreglement vind je alle informatie over de Renaat Braemprijs terug.

Bekijk hier het wedstrijdreglement en kom alles te weten over de jury's