Provincie Antwerpen

Wedstrijdreglement

Wat moet je allemaal weten?

Wat moet je allemaal weten?

De projecten worden beoordeeld aan de hand van vier criteria.

 1. Het mensgericht karakter
  Welke sociale rol neemt het project op? Heeft het een verbindend karakter? Wat is de relatie tussen de collectieve en individuele woonervaring?

 2. De architecturale kwaliteit
  Hoe overstijgt het project de klassieke woonmodellen? Hoe is het ingebed in de ruimtelijke context? Wat is de relatie tussen de vormgeving van de collectieve en individuele ruimte?

 3. Match met de beleidsnota Wonen van de provincie Antwerpen
  Wonen is een basisrecht, dat is ook het vertrekpunt van de beleidsnota Wonen. Via de website van de provincie Antwerpen vind je de vier richtinggevende principes van deze nota. Hoe sluit het project aan op de beleidsnota?

 4. Het verhaal achter het project
  Hoe is het initiatief ontstaan? Op welke manier werd een bewonersgroep gevormd? Welke meerwaarde had het proces voor het ontwerp?
Reglement bekijken

De vakjury

Een onafhankelijke vakjury van drie experten kiest uit de inzendingen de acht meest waardevolle projecten. Na een plaatsbezoek gaat de vakjury in gesprek met de bewoners, de buurt, de ontwerpers en initiatiefnemers om zo een gedragen evaluatie te kunnen opstellen. Uit de acht projecten kiest de vakjury één laureaat. De bevindingen van de vakjury worden gebundeld in een juryverslag.

De vakjuryleden voor de Renaat Braemprijs 2024 zijn Glenn Lyppens, Ruth Soenen en Bart Biermans.

De publieksjury

Een hart voor architectuur en interesse in het debat over innovatieve woonvormen?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Stel je van 20 november 2023 tot en met 20 januari 2024 kandidaat voor onze publieksjury.

De publieksjury bestaat uit ongeveer tien inwoners van de provincie Antwerpen. We streven een zo divers mogelijk publiek na bij de samenstelling.

Iedereen die in de provincie Antwerpen woont, kan zich kandidaat stellen. Wij zijn op zoek naar mensen die geen achtergrond in architectuur of bouw hebben.

Als lid van de publieksjury bezoek je op 3 februari 2024 de genomineerde projecten, ga je in gesprek met jouw collega's en duiden jullie één laureaat aan. Jullie bevindingen worden gebundeld in een juryverslag. Op de prijsuitreiking overhandigen jullie de prijs aan jullie laureaat.

Kortom een boeiend traject! 

Stel je hier kandidaat