Provincie Antwerpen

Alle indieningen

Ontdek hier alle indieningen van de Renaat Braemprijs 2024
LonglistShortlist

Cohousing Eksternaest

collectief mars architecten bv

In de Deurnese randstad ontwikkelde een groep particulieren een cohousingproject op een binnengebied bij Eksterlaar. Het project omvat 8 ééngezinswoningen, 5 Oak Tree Studio’s, 6 simplexappartementen en 8 duplexappartementen. Het gehele project legt sterk de nadruk op inclusief wonen, waarbij meerdere units specifiek zijn aangepast aan zorgbehoevende bewoners.

Transformatie Monnikenbos

UR architects

Monnikenheide is een zorgvoorziening voor personen met een beperking en hun familie, opgericht in 1973. Het project is gesitueerd aan de rand van Zoersel en biedt plaats aan 3 woningen voor telkens 9 bewoners, een zorggebouw met dagcentrum, paramedische dienst en 2 studio's.

Villa Kameleon

FELT architecture & design

Villa Kameleon is de laatste toevoeging aan de zorgsite van Monnikenheide te Zoersel. Bewoners optimaal laten deelnemen aan het maatschappelijke leven in de omgeving is een streefdoel. De specifieke zorgvraag van de bewoners is het vertrekpunt om hen van een warme en betrokken dienstverlening te voorzien. Villa Kameleon huisvest 9 toegankelijke studio's met een gemeenschappelijke keuken en leefruimte.

Cohousing Max Temmerman

Rooilijn

Dit project transformeerde een grote leegstaande eengezinswoning in een residentiële wijk in Heide, Kalmthout, tot een cohousingproject voor drie gezinnen. Binnen het bestaande volume werd de ruimtelijke puzzel gelegd met veel plek voor eigenheid, maar ook voor ontmoeting en gedeelte ruimtes zoals een co-workingplek, een gedeelde wasruimte en een grote gemeenschappelijke keuken.

Haringrodestraat

WV Architecten

In het compacte hoekgebouw op de kruising tussen twee woonstraten werden 14 woongelegenheden, een kantoorruimte en een gemeenschappelijke fietsenstalling ontworpen. Bij zowel de compacte als ruimere typologieën zorgt de volumetrische benadering van het geheel in iedere woonvorm voor ruimtelijkheid en licht. Het project in de Haringrodestraat is gelegen in een buurt die het contact tussen buurtbewoners stimuleert.

De Perenpit - Edwardshof

BULK architecten

De voormalige kleuterschool De Perenpit in Mortsel is in 2022 omgevormd tot het Edwardshof en omvat 22 woonunits, waarvan een deel is ingericht als cohousing. De ontwikkelaar, ontwerpers en de stad Mortsel doorliepen een informatie- en participatietraject voor dit verdichtingsproject dat sterk inzet de groene (tussen)ruimte, het dorpsleven en schaal van de omgeving. De drie gemeenschappelijke ruimtes en tuin moeten de bewoners dichter bij elkaar brengen.

Qville

B-architecten

Qville is een woonproject waarbij het ontwerp van de 44 BEN-woningen waarvan 1 kangoeroewoning en 5 studio's voor begeleid zelfstandig wonen, erop gericht is dat alle bewoners voldoende privacy hebben, maar ook laagdrempelig en spontaan de elkaar kunnen ontmoeten. Paden verbinden de verschillende woningen met elkaar en verspreid over de site heb je verschillende ontmoetingsruimtes zoals een buurthuis, een coworkingplek, een zwembad, een zwemvijver met overdekt terras en keuken en een speelweide. Aan de straatzijde is er een herberg met 3 gastenkamers, waar het ook steeds gezellig samenkomen is en wat meteen ook zorgt voor een verbinding met de bredere buurt.

Meeren

B-architecten

Meeren is een woonproject waarbij 8 woonunits en 1 gemeenschappelijk unit zo ontworpen zijn dat er ruimte is voor ontmoeting. Het wonen gebeurt rond een gemeenschappelijke ruimte met een o.a. een kruidentuin, speeltuin, een natuurlijke zwemvijver en een buurtschuur voor polyvalent gebruik. De nieuwe volumes nemen het profiel aan van de bestaande schuur. Daarenboven zijn ze parallel ingeplant ten opzichte van de bestaande schuur wat nieuwe doorzichten naar het achterliggende landschap vanuit de straat creëert.

Kadans

B-architecten

Kadans is een woonproject dat bestaat uit 14 units en een gemeenschappelijk paviljoen. De mix van gemeenschappelijke en zelfs publiektoegankelijke voorzieningen met een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een diversiteit aan huishoudens en gebruikers. Het project biedt een mooi evenwicht tussen individuele en gedeelde binnen- en buitenruimtes. Bijzondere aandacht ging naar de organisatie van en de overgangen tussen publiektoegankelijke, gedeelde en private ruimte.

De Academie

B-architecten

Een voormalige meisjesschool in Turnhout werd omgevormd tot De Academie, een cohousing project met 14 woningen, 4 studio's voor begeleid zelfstandig wonen en een handelsruimte. De architectuur en de tuin zijn zorgvuldig ontworpen om een balans te vinden tussen privacy voor elke bewoner en spontane ontmoetingen. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis, een sauna en een gedeelde tuin met zwembad. Het historische gebouw werd in zijn oorspronkelijke staat hersteld, terwijl achteraan het terrein een nieuw houten volume werd toegevoegd voor extra woonruimte en gemeenschappelijke voorzieningen.

Schoolstraat 41 Wijnegem

OSAR

Het project bestaat uit twee nieuwbouwvolumes met zorgwoningen. Een hoofdgebouw aan de straatzijde met daarachter vijf kleine houten huisjes waarin telkens één of twee senioren zelfstandig kunnen leven. In het hoofdvolume vooraan kwamen op het gelijkvloers een kleinschalige dagopvang en collectieve ruimtes. Op de verdieping kwamen twee compacte zorgflats. De gemeenschappelijke keuken en leefruimte vormen een belangrijke ontmoetingsplek voor de bewoners en hun familie.

Tripelhuis

BULK architecten

Het Tripelhuis in Deurne biedt ruimte aan drie gezinnen in één groot huis dat bestaat uit grondgebonden gezinswoningen en compacte appartementen. Het project omvat een interessante puzzel van verspringende verdiepingen met diverse woontypes en gemeenschappelijke ruimtes. De architectuur sluit aan bij de omgeving met een subtiele verwijzing naar art-deco en een focus op verbinding en interactie tussen de bewoners.

Eric Sasse

BULK architecten

Dit nieuwbouwproject in een erg roerige stedelijke context, heeft de maat van een volledig bouwblok, de groots mogelijke schaal voor architectuur. Tegelijk vertrekt het vanuit de kleinste korrel, die van de bewoners. Het project huisvest 119 woningen, een bewonerslokaal, een collectieve fietsenstalling en ondergrondse parkeergarage.

Eksterlaar

Ontwerpatelier Peter Jannes

In dit stedelijke binnengebied zijn 33 sociale huurappartementen gerealiseerd rond een groen gemeenschappelijk binnenhof. De woningen zijn ontworpen als doorzonwoningen met elk een eigen buitenruimte. Op die manier is er aandacht voor het toe-eigenen van een eigen plek alsook collectieve ruimte voor ontmoeting. De gebouwen zijn flexibel ontworpen voor mogelijke herbestemming in de toekomst.

Sociaal woningbouwproject EXPO

Tom Thys Architecten i.s.m. Gestalt Architecten

Dit sociale woningbouwproject toont de bijdrage die een project van zekere schaal kan leveren op het maken van een betere stad. Bijzonder in dit project is de integratie van verschillende woonvormen, gaande van individuele rijwoningen met tuin naar meer collectieve appartementen. Het ontwerp van de publieke ruimte vormt de cruciale schakel in het ontwerp. Deze geschakelde ruimtes takken op een intelligente manier aan op het omliggende weefsel en creëren zo enkele nieuwe interessante doorsteken en plekken in de Expowijk.

Kloostersite

das.teamvanmeer!

De beschermde kloostersite in Meer is opnieuw ontwikkeld tot een multifunctioneel project met een ontmoetingscentrum, bed and breakfast, theehuis, kantoren en sociale woningen. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de vzw Klooster Meer en woonmaatschappij De Noorderkempen, met aandacht voor een sociale bewonersmix en gemeenschapsvorming. De nieuwe woningen vormen een rustige achtergrond voor de historische gebouwen en bieden een evenwicht tussen individueel en collectief wonen.

Vorselaar Nieuwstraat

OMAR architecten

Het project Nieuwstraat is een volledig nieuwbouwproject met 20 woongelegenheden, centraal gelegen in de dorpskern. Door sociale huisvesting lokaal te voorzien, letterlijk onder de kerktoren, in projecten met een beperkte grootte is er direct verbinding met het sociaal leven wat vereenzaming en sociale exclusie tegengaat. Een collectieve verwarming, een gedeelde buitenruimte met collectieve moestuinbakken openen de ruimte tot ontmoeting.

Huis van Bockstal

Livin' architecten

Huis van Bockstal is een renovatieproject van een bestaande dokterswoning tot 6 sociale huurwoningen. De woningen hebben elk hun eigen toegang en delen een gemeenschappelijke buitenruimte. Gemeente Vorselaar heeft zich sterk gemaakt het historisch belang voor de huidige en toekomstige generaties te bewaren. Hier is via maatwerk op ingegaan vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij.

Kiezelweg 2

Czaar architecten

Het project Kiezelweg omvat 11 woongelegenheden. De bewuste keuze voor een beperkte private buitenruimte resulteert in de maximalisatie van de gemeenschappelijke buitenruimte. Het merendeel van de private buitenruimtes gaan een relatie aan met wat gemeenschappelijk is en/of openbaar: een plek voor ontmoeting.

De Spoortuin

PLUSOFFICE architects

De Spoortuin, gelegen tussen het kerkplein en een verlaten spoorweg in Puurs, is een kleinschalig woonproject met drie appartementen, een parochiesecretariaat en een deeltuin. Het initiatief ontstond uit een samenwerking tussen de gemeente Puurs-Sint-Amands en de Sint-Pieter-parochie die hun woonkernen wilden versterken zonder het dorps karakter te verliezen. Het ontwerp legt een nieuwe bouwlijn vast voor toekomstige bebouwing en omgevingsaanleg.

Antwerpsesteenweg 351-371

awg architecten

De aandachtspunten bij deze hedendaagse stedelijke verdichtingsopgave zijn naast de inpassing in de context vooral het ontwerp van de collectieve ruimte, de zorg voor betaalbaar stedelijk gezinswonen en het zoeken naar dierbaarheid. De voorheen anonieme ‘leegte’ krijgt een duidelijk gezicht aan de steenweg; de publieke ruimte wordt geactiveerd en deelt in de kwaliteiten van een nieuwe binnenwereld. Het project omschrijft 25 woongelegenheden verdeeld over 3 bouwvolumes, een fietsenstalling en een gemeenschappelijk binnentuin.

LEFT/UPPERLEFT

Schellen Architecten BV en S3Architecten BV

Left/Upperleft is een innovatief woonconcept opgebouwd uit 3 leesbare delen: gelijkvloers, de sokkel (Left) en 2 woontorens (Upperleft). Het biedt een mix van zowel compacte als ruimere woonunits voor verschillende types huishoudens en uiteenlopende levensfases. Zo zijn er 186 woonunits, 1 collectieve keuken/ co-work ruimte met terras, 1 collectieve fitness, 1 collectieve recreatieruimte, collectieve fietsenstalling voor 516 fietsen, 1 collectieve wasberging met strijkophaalruimte en 6 commerciële ruimtes op het gelijkvloers.

Palliatief centrum Coda

noAarchitecten

Coda biedt gespecialiseerde palliatieve zorg voor terminale patiënten en ondersteuning voor hun familie. Op het terrein van een voormalige kloosterboerderij, ver weg van de ziekenhuismuren, krijgen de gasten medische zorg, psychologische begeleiding en warme sociale contacten. Sommigen van hen kiezen er uiteindelijk voor om hier in het hospice te sterven. Het gebouw is omringd door een mooie tuin, een boomgaard met dieren en een vrij uitzicht op de natuur. Coda huisvest diverse entiteiten en biedt een allesomvattend pakket van zorg aan, geïntegreerd in een vertrouwde thuisomgeving. Het bundelt palliatieve zorg die normaal verspreid is over verschillende zorgfaciliteiten, waardoor het een samenbindende kracht vormt tussen ziekenhuizen, dagcentra, dienstcentra en OCMW.

Begijnhofwoningen Wijdbosch

Bovenbouw Architectuur, DAG - de architectengroep & OMGEVING

Wijdbosch omvat 61 woongelegenheden, 3 collectieve trappenhuizen en 1 collectief hof. Het grondplan is opgezet als een groot hof, geïnspireerd door de Vlaamse begijnhoven. Het ensemble bevat in totaal drie verschillende woningtypes en veertien verschillende appartementstypes.

Nobelen Donk Ekeren

OSAR

Op de site van de Nobelen Donk in Ekeren vinden we een integraal en geïntegreerd woon-en zorgaanbod terug. Het project bestaat uit 48 serviceflats en een lokaal dienstencentrum. In de oude pastorij wordt een programma voorzien dat zich richt op de buurt en de bewoners van de Nobele Donk, een wijk met een hecht sociaal leven. Het dienstencentrum zorgt voor verbinding met een brasserie, een grote polyvalente zaal, een welnessruimte en een kapper.

WZC Bellekens Arendonk

OSAR

Ouderen met dementie wonen samen in groepswoningen i.p.v. in een klassiek woonzorgcentrum. Bewoners leven hier samen in een groep van 12 à 13 bewoners. Verzorgend personeel leeft met hen mee op het ritme van de dag en houdt rekening met enerzijds individuele woonwensen, maar anderzijds ook met alle aspecten van het samenwonen. Tussen de woongroepen bevindt zich een gemeenschappelijk tuinpaviljoen.

Wooncollectief Borgerhout

Architecten Broekx-Schiepers

In dit wooncollectief worden 6 appartementen, 4 rijwoningen en een ondergrondse parkeergarage georganiseerd rondom een gemeenschappelijke binnentuin. De opdrachtgever beoogde met dit project om betaalbare en kwalitatieve woningen te realiseren die aangepast zijn aan diverse gezinssamenstellingen van de groeiende stadsbevolking.

Cohousing Indruk

Architecten Atelier Archi 4

Cohousing InDruk is een project van 18 verschillende eigenaars, die beslisten om op zoek te gaan naar een plek om samen te gaan wonen, waar dingen kunnen gedeeld worden, waar men elkaar kent en kan ontmoeten, maar met voldoende privacy en aandacht voor een individuele leefomgeving.

Kangoeroewoning Hubeau

Dam Architecten

Een ouder wordende generatie woont vaak groot en over verschillende verdiepingen. Dit project toont een kangoeroewoning waarbij de ouders het rolstoeltoegankelijke gelijkvloers (levenslang wonen in een toegankelijke buurt) betrekken, terwijl de dochter met haar gezin op de twee verdiepingen woont. De twee huishoudens delen de inkomhal die is opgevat als een wintertuin, de tuin, fietsenberging, kelder en een auto.

't Getouw

AIDarchitecten

’t Getouw is een kleinschalig samen-woonproject voor 55-plussers, met 9 woonunits voor maximaal 11 bewoners, in de Kasteellaan in Westmalle, met alle basisvoorzieningen op wandelafstand. Met de private wintertuinterrassen en een ruime gemeenschappelijke unit creëert 't Getouw een warme en inclusieve omgeving. Het project komt tegemoet aan de wens van ouderen om hun privéleven te behouden én tegelijk gezelschap te hebben, binnen de grenzen die ze zelf vastleggen. De bewoners beslissen samen welke nieuwe mensen hun gemeenschap vervoegen als er een unit vrij is.

LEVENSLANG WONEN IN DE STAD

Cuypers & Q architecten

Een jong gezin, wonend binnen de historische stadskern van Antwerpen kocht een aanpalende meergezinswoning om hier een 2-ledig bouwproject te realiseren: de uitbreiding van hun bestaande eengezinswoning en de realisatie van een aparte inclusieve nieuwbouw eengezinswoning voor hun zorgbehoevende ouder met een toegankelijke plek voor een praktijkruimte.

Falconpoort

51N4E

Het project Falconpoort in de Antwerpse binnenstad is een voorbeeld van hoe een woonproject een belangrijke rol kan spelen in de heropleving van een stedelijke buurt. Gesitueerd op de grens tussen het stedelijke Falconplein en een intiem binnenhof worden zes eengezinswoningen en één handelspand georganiseerd binnen een set van bestaande en nieuwe volumes. De huidige bewonersgroep is zeer divers met een mix van alleenstaanden en jonge gezinnen.