Provincie Antwerpen

Herbeleef de prijsuitreiking

Fotoverslag

Wat een avond! Wij genieten na van de prijsuitreiking op 23 mei 2024 met drie verdiende winnaars: Kloostersite in Meer, De Academie in Turnhout en Eksterlaar in Deurne. Met de Renaat Braemprijs hopen we te inspireren over wat wonen kan zijn in de toekomst. We zoeken zo naar antwoorden op complexe maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, vereenzaming, betaalbaarheid, klimaatverandering en toename van ruimtebeslag. Het vraagt een andere blik op wonen en hoe we wonen vormgeven. Met deze prijs wil de provincie Antwerpen in kaart brengen welke goede initiatieven er al zijn en tonen wat er in de toekomst nog meer mogelijk kan zijn. 

Herbeleef de prijsuitreiking aan de hand van dit beeldend verslag.

Foto's: Kelly Donckers Fotografie

Renaat Braemprijs 2024 | Winnaar publieksstemming | Kloostersite in Meer
Renaat Braemprijs 2024 | Winnaar publieksjury | De Academie in Turnhout
Renaat Braemprijs 2024 | Winnaar vakjury | Eksterlaar in Deurne
Renaat Braemprijs 2024 | De publieksjury
Renaat Braemprijs 2024 | De vakjury