Provincie Antwerpen

Eksterlaar

In dit stedelijke binnengebied zijn 33 sociale huurappartementen gerealiseerd rond een groen gemeenschappelijk binnenhof. De woningen zijn ontworpen als doorzonwoningen met elk een eigen buitenruimte. Op die manier is er aandacht voor het toe-eigenen van een eigen plek alsook collectieve ruimte voor ontmoeting. De gebouwen zijn flexibel ontworpen voor mogelijke herbestemming in de toekomst. Lees meer

Media

Video

Afbeeldingen

Tekeningen

Plannen

De ontwerpers kozen voor dit stedelijk binnengebied voor een naar binnen gericht gebouwensemble. Het project omvat 33 sociale huurappartementen in een bebouwde rand rond een centraal binnenhof. De meeste woningen zijn ontworpen als doorzonwoningen, met leefruimtes en inkomzones die uitgeven op het groene autovrije hof. De woningen worden zoveel als mogelijk individueel ontsloten en anonieme traphallen zijn vermeden. Alle woningen beschikken over een private buitenruimte in de vorm van terrassen of patio’s. Zo is er tegelijk aandacht voor ruimte voor ontmoeting als voor de mogelijkheid om zich terug te trekken. De draagstructuur van de gebouwen valt samen met de woningscheidende wanden en de beukmaat van de woningen, waardoor reorganisatie of herbestemming in de toekomst wordt mogelijk gemaakt.

De kwaliteit van het project zit in een gepaste inbedding in het dense, omliggende weefsel. Ook de schaal van de bebouwing, de herkenbare architectuurtaal en de materialisatie dragen bij tot het beoogde, pretentieloze en huiselijke karakter van het woonproject. De roodkleurige, gebakken gevelsteen in combinatie met een detaillering van slanke boorden en kroonlijsten in beton verwijst naar de originele bebouwing in de aanpalende woonstraten.

De private opdrachtgever engageerde zich om in te stappen in de procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) van Wonen in Vlaanderen waarmee hij meewerkte aan het beschikbaar stellen van betaalbare woningen. Na het doorlopen van de procedure werd het woonproject overgedragen aan de lokale sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven die de woningen toewees aan de kandidaat-huurders.

Opdracht
Timeless Developers en huisvestingsmaatschappij ABC
Ontwerp
Ontwerpatelier Peter Jannes
Locatie
Deurne
Bouw
Algemene Bouwonderneming Hooyberghs
Jaar
04/04/2023
Units
33 sociale wooneenheden en 1 collectief binnengebied
Bouwkost
€ 4.222.145,18
Terreinoppervlakte
3.333 m2
Vloeroppervlakte
2.978 m2
Oplevering
04/04/2023
Bewoning
01/05/2023