Provincie Antwerpen

Alle indieningen

Ontdek hier alle indieningen van de Renaat Braemprijs 2024
LonglistShortlist

De Perenpit - Edwardshof

BULK architecten

De voormalige kleuterschool De Perenpit in Mortsel is in 2022 omgevormd tot het Edwardshof en omvat 22 woonunits, waarvan een deel is ingericht als cohousing. De ontwikkelaar, ontwerpers en de stad Mortsel doorliepen een informatie- en participatietraject voor dit verdichtingsproject dat sterk inzet de groene (tussen)ruimte, het dorpsleven en schaal van de omgeving. De drie gemeenschappelijke ruimtes en tuin moeten de bewoners dichter bij elkaar brengen.

De Academie

B-architecten

Een voormalige meisjesschool in Turnhout werd omgevormd tot De Academie, een cohousing project met 14 woningen, 4 studio's voor begeleid zelfstandig wonen en een handelsruimte. De architectuur en de tuin zijn zorgvuldig ontworpen om een balans te vinden tussen privacy voor elke bewoner en spontane ontmoetingen. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis, een sauna en een gedeelde tuin met zwembad. Het historische gebouw werd in zijn oorspronkelijke staat hersteld, terwijl achteraan het terrein een nieuw houten volume werd toegevoegd voor extra woonruimte en gemeenschappelijke voorzieningen.

Tripelhuis

BULK architecten

Het Tripelhuis in Deurne biedt ruimte aan drie gezinnen in één groot huis dat bestaat uit grondgebonden gezinswoningen en compacte appartementen. Het project omvat een interessante puzzel van verspringende verdiepingen met diverse woontypes en gemeenschappelijke ruimtes. De architectuur sluit aan bij de omgeving met een subtiele verwijzing naar art-deco en een focus op verbinding en interactie tussen de bewoners.

Eksterlaar

Ontwerpatelier Peter Jannes

In dit stedelijke binnengebied zijn 33 sociale huurappartementen gerealiseerd rond een groen gemeenschappelijk binnenhof. De woningen zijn ontworpen als doorzonwoningen met elk een eigen buitenruimte. Op die manier is er aandacht voor het toe-eigenen van een eigen plek alsook collectieve ruimte voor ontmoeting. De gebouwen zijn flexibel ontworpen voor mogelijke herbestemming in de toekomst.

Kloostersite

das.teamvanmeer!

De beschermde kloostersite in Meer is opnieuw ontwikkeld tot een multifunctioneel project met een ontmoetingscentrum, bed and breakfast, theehuis, kantoren en sociale woningen. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de vzw Klooster Meer en woonmaatschappij De Noorderkempen, met aandacht voor een sociale bewonersmix en gemeenschapsvorming. De nieuwe woningen vormen een rustige achtergrond voor de historische gebouwen en bieden een evenwicht tussen individueel en collectief wonen.

De Spoortuin

PLUSOFFICE architects

De Spoortuin, gelegen tussen het kerkplein en een verlaten spoorweg in Puurs, is een kleinschalig woonproject met drie appartementen, een parochiesecretariaat en een deeltuin. Het initiatief ontstond uit een samenwerking tussen de gemeente Puurs-Sint-Amands en de Sint-Pieter-parochie die hun woonkernen wilden versterken zonder het dorps karakter te verliezen. Het ontwerp legt een nieuwe bouwlijn vast voor toekomstige bebouwing en omgevingsaanleg.

't Getouw

AIDarchitecten

’t Getouw is een kleinschalig samen-woonproject voor 55-plussers, met 9 woonunits voor maximaal 11 bewoners, in de Kasteellaan in Westmalle, met alle basisvoorzieningen op wandelafstand. Met de private wintertuinterrassen en een ruime gemeenschappelijke unit creëert 't Getouw een warme en inclusieve omgeving. Het project komt tegemoet aan de wens van ouderen om hun privéleven te behouden én tegelijk gezelschap te hebben, binnen de grenzen die ze zelf vastleggen. De bewoners beslissen samen welke nieuwe mensen hun gemeenschap vervoegen als er een unit vrij is.

Falconpoort

51N4E

Het project Falconpoort in de Antwerpse binnenstad is een voorbeeld van hoe een woonproject een belangrijke rol kan spelen in de heropleving van een stedelijke buurt. Gesitueerd op de grens tussen het stedelijke Falconplein en een intiem binnenhof worden zes eengezinswoningen en één handelspand georganiseerd binnen een set van bestaande en nieuwe volumes. De huidige bewonersgroep is zeer divers met een mix van alleenstaanden en jonge gezinnen.